Verslag bijeenkomst leden Adviesraad op 19 april 2017

De bijeenkomst op woensdag 19 april stond in het teken van de evaluatie van het Heerenveen Ondernemers Fonds. Alle leden van de Adviesraad waren hierbij aanwezig. Eind 2017 wordt het functioneren van het HOF namelijk geëvalueerd. In aanloop hiernaar toe zijn er individuele evaluatiegesprekken gevoerd met de leden van de Adviesraad. De informatie die hier is opgehaald, werd op hoofdlijnen teruggekoppeld en gedeeld. Vervolgens ontstond een interessante dialoog over meerwaarde, verbinding en samenwerking.

Door Alvin Sibbald (Heerenveen ‘n Gouden Plak) en Joep de Vries (NOM) werden twee inspiratiesessies georganiseerd en begeleid. Deze sessies leverden voor alle aanwezigen de nodige ‘food for thought’ op!