Gouden Plak voor bestuurslid Udo de Goede

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Posthuis Theater ontving Udo de Goede uit handen van burgemeester Tjeerd van der Zwan de Gouden Plak. De prijs is een blijk van waardering voor die persoon of organisatie die (het afgelopen jaar) op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van de regio Heerenveen. De eerste Gouden Plak werd vorig jaar uitgereikt aan Bert Jonker.