Verslag bijeenkomst leden Adviesraad op 22 november 2016

Dinsdag 22 november was de laatste bijeenkomst van het HOF in 2016 waarbij vrijwel alle leden van de Adviesraad aanwezig waren. De agenda was gevarieerd.

Peter Paul Koenders startte de bijeenkomst met een toelichting op de jaarrekening van het HOF over 2015. Hierna werd teruggekeken op 2016 en vooruitgekeken naar 2017. Er is een toenemend besef dat we gezamenlijk en met elkaars netwerken verder komen én meer kunnen bereiken om het ondernemersklimaat in de regio Heerenveen een boost te geven.

LTO geeft aan dat men zeer tevreden is over de wijze waarop de retributie is ingeregeld. Sterker nog, goed voorbeeld doet goed volgen, want elders in Nederland wordt dit nu op soortgelijke wijze uitgerold. Ook zijn alle aanwezigen zich bewust van de rol die Heerenveen ’n Gouden Plak, ook voor de trekkingsgerechtigden buiten de plaats Heerenveen, speelt.

De presentatie van Rinse Bleeker over Heerenveen Vitaal bood, aansluitend op het eerdere gedachtengoed, dan ook veel inspiratie en gespreksstof. Hierna is verder van gedachten gewisseld over de mogelijkheden voor 2017 o.a. om een gemeentebreed evenement te organiseren op gebied van sport en vitaal leven.

Vanuit deze positieve flow heeft Wilco-Jan Aardema aangeboden dat de eerstvolgende bijeenkomst in 2017 wordt gefaciliteerd door OKH. We pakken de draad van deze bijeenkomst dan verder op en willen daarbij nader ingaan op de mogelijkheden om gezamenlijk zaken op te pakken.